Turne

 • 30.04.2019
  00:00
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos arena
 • 07.05.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 14.05.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 21.05.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 28.05.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 04.06.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 11.06.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 18.06.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 25.06.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena