Turne

 • 21.05.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 28.05.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 04.06.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 11.06.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 18.06.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 25.06.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 02.07.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 09.07.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 16.07.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena