Turne

 • 23.07.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 30.07.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 06.08.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 13.08.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 20.08.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 27.08.2019
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena