Turne

 • 03.08.2018
  21:15
  Antalya/ Türkiye
  Aspendos Arena
 • 10.08.2018
  21:15
  Antalya/ Türkiye
  Aspendos Arena
 • 17.08.2018
  21:15
  Antalya/ Türkiye
  Aspendos Arena
 • 24.08.2018
  21:15
  Antalya/ Türkiye
  Aspendos Arena
 • 31.08.2018
  21:15
  Antalya/ Türkiye
  Aspendos Arena
 • 07.09.2018
  21:15
  Antalya/ Türkiye
  Aspendos Arena