Turne

 • 07.07.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 14.07.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 21.07.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 28.07.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 04.08.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 11.08.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 18.08.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 25.08.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena
 • 01.09.2017
  21:15
  Antalya/TÜRKİYE
  Aspendos Arena